ورود عضویت
منو
راهنمای صفحات
سوالات متداول
برای ثبت نام دوره ها از کجا شروع کنم؟

نحوه شروع به ثبت نام در سایت از ابتدا تا انتها توضیح داده شده است.

نحوه آموزش در مرکز به چه صورت است؟

دوره های مجازی، حقیقی (توضیح هرکدام که موجود است)

در طول دوره، علاوه بر زمان کلاس ها، چگونه می توان با اساتید مورد نظر در ارتباط بود؟

بله (از چه طریق؟) / خیر

مدت زمان صدور مدرک چه قدر است؟

ارائه زمانی مشخص پس از پایان هر دوره

مدارک از چه طریق به دست دانشجویان می رسد؟

پست یا حضوری یا به انتخاب دانشجو

آِیا می توان در پایان دوره ها به محتوای آموزش یافته بصورت الکترونیکی دسترسی داشت؟

بله (از چه طریق و آیا هزینه ای داره؟) / خیر

آیا برای دوره های آموزشی، مشاوره ارائه می شود؟

در حال حاضر تنها برای دوره تخصصی UX مشاوره رایگان پیش از شروع دوره توسط اساتید مربوطه ارائه می شود.

آیا در پایان دوره ها، آزمون های سنجش مهارت برگزار می شود؟

برای برخی دوره ها بله (نام دوره) و برخی خیر

در صورت بروز خطا در سیستم ثبت نام، از چه طریق پیگیری را انجام دهید؟

شماره پیشتیبانی و یا پیشتیبانی مجازی سایت